„NIS STC“ – студија случаја

“Брз, интелигентан и поуздан приступ типа „кључ у руке“ (turnkey like approach) за пружање радних ИТ инфраструктура”.

Леонид Стулов, CEO NIS STC

Испорука „Braineering“ решења увек има уз себе аспект “с краја на крај”(“end to end”). Они испоручују оно што ви желите и више од тога, јер они знају шта вам је потребно, пре него што ви то сазнате. NIS STC

Компанија:

НИС група је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у Југоисточној Европи. Они имају свој центар за истраживање и развој (R&D center) који се зове НИС НТЦ (NIS STC), задужен за припрему геолошко-истраживачких пројеката и процену резерви, обраду сеизмичких података, развој база података и софтвера.

Изазови:

Главна ставка у вези НИС НТЦ (NIS STC) пројекта се појављује као ефикасан начин сториџа и анализе података, чиме се праве слике подземних структура и те слике се испоручују научницима који ће их даље анализирати.

Решење:

Стварање глобалног решења интегрисањем различитих самосталних (standalone technologies) технологија у један систем. Тај систем се састоји од дистрибуираних сториџ технологија интегрисаних са технологијама за анализу података.

Резултати:

финансијски ефикасан начин да се њихове операције начине много бржим, да пренос података буде поузданији, и да безбедно испоручи резултате научницима, где год да се они налазе.

Компјутер је у многоме сличан било којем другом компјутеру. Једина разлика су ниво снаге, сториџ и брзина. Другим речима, овај компјутер је толико велики да га не можете ставити у класично кућиште компјутера. Уместо тога треба вам зграда коју зовемо Датацентар. Потребан нам је сториџ који може да заштити податке и да их начини веома доступним. Технологије виртуелизације сториџа омогућују софтверу да сагледа податке који су дистрибуирани широм бројних физичких локација, као да су на јединственој сториџ целини. Наш главни циљ је да сториџ систем буде доступан већ постојећем HPC систему, интегрисањем истога путем мреже високог протока. Мрежа високог протока се састоји од два физичка прекидача и много виртуелних прекидача који повезују систем путем интерфејсова који могу да пренесу податке, онолико брзо као што је то 100Gbps. Анализа и испорука дела инфраструктуре се састоји од VDI технологије. VDI значи „Virtual Desktop Infrastructure“ технологија (технологија Виртуелне десктоп инфраструктуре). Суштински, то је мобилна технологија која омогућује виртуелизацију десктопова.

Контактирајте нас