Увод

Оно што желимо да имамо, и оно што је било тешко за замислити у прошлости, је имати софтвер који нуди перформансе на исти начин широм различитих хостинг платформи. То је значајно, јер се суочавамо са растућим износом података, и потражњом за мобилношћу и скалабилношћу. Одговор је у контејнерима, наравно, али онолико колико се то тиче ИТ-ја, потребно је да сагледамо и морамо да погледамо и распоређивање. ИТ није само софтвер који неко користи, већ заправо читав систем технологија који крајњем кориснику пружа искуство које очекује. Дакле, оно што „стоји иза“ апликације је подједнако важно. Као што је речено, можемо закључити да су развој и управљање ИТ операцијама две стране истог новчића. „VMware vSphere with Kubernetes“ јесте најбоља пракса за пуштање у рад, али прво да погледамо део развоја.

Контејнери и неки изазови модерног развоја

Контејнери су лаки и преносиви начини за дистрибуцију и покретање апликација широм оперативних система и клауда. Суштински, то је шкољка кода, који укључује све ресурсе који су потребни софтверу да би радио на серверу. Дивелопери користе специјалне платформе да изграде модуле који се зову микросервиси, који деле софтвер на засебне самосталне апликације које сарађују, испоручујући вам услуге као да су обједињене.

Претходни метод изградње апликација је укључивао изградњу једне велике „монолитске“ апликације. Али данашњи приступ укључује раздвајање тих монолитских апликација у клауд хостоване под-апликације које раде заједно, свака задужена за врло специфичан задатак.

Али врло је значајно правилно раздвојити те апликације на саставне делове. Логички под-домени у које се те монолитне апликације раздвајају на саставне делове могу имати непредвиђене последице на пословну способност. Опасност представља хиперфокус! Морамо обезбедити да подела не изолује неке процесе којима је потребно да сарађују и да се међусобно повежу, већ да их пре подели и да им омогући да истовремено комуницирају. Најбоље је апликације раздвојити на саставне делове везано за пословне способности, створити мултифункционалне развојне тимове и подршку, и континуирано користити микросервисе. Испорука апликација и услуга није једновремени пројекат са тимом који се распада након завршетка, већ је то трајна, колаборативна посвећеност ради наставка испоруке одличног производа. Осим тога, тимови дивелопера треба да се фокусирају на праћење сервиса, због мулти-хост дистрибуције, скалирања ресурса и управљања ресурсима лаких али бројних контејнера, и да се обезбеди минална ефикасност ресурса да би се смањили трошкови инфраструктуре.

Комплексност при достави/имплементацији апликације и како је решити.

ИТ операције и развој: два света

Поред свега тога, ми желимо да се фокусирамо на комплексност при достави/имплементацији апликације, што се дешава због тога што су микросервиси самостални и могу се развити у широком спектру програмских језика, што захтева потпуно другачији скуп библиотека и оквира. Ово повећава прекомерну употребу ресурса (и трошкове), што имплементацију чини сложеним разматрањем. То је место где „VMware vSphere“ са „Kubernetes“ ступа у дејство.

Пре свега, „Kubernetes“ је сам по себи „open-source“ пројекат, којим руководи „Cloud Native Computing Foundation“. Он је преносив, проширив, платформа “open-source“-а за управљање радним оптерећењима и сервисима у контејнерима, што олакшава и декларативна конфигурација и аутоматизација. „Kubernetes“ је креиран да помогне у управљању бројним изазовима око употребе модерних апликација коришћењем контејнера, у највећој мери тако што потпомажу аутоматизована и оркестрирана оптерећења и расположивост. „Kubernetes“ је потпуно „API-driven“ и врло привлачан дивелоперима, пошто они траже начин да практично примене модерне праксе развоја, са кратким или континуираним циклусима развоја, добро дефинисаним APIs-јевима, и јасно раздвојеним и дефинисаним микросервисима.

„VMware“ страна ове приче је оријентисана на „vSphere“ и на администраторе Виртуелне инфраструктуре. Главни проблем са администраторима је да се они често нађу између дивелопера који покушавају да практично примене праксе развоја модерних апликација и традиционалније ИТ инфраструктуре, и управљањем које вуче корене из деценија праксе. Можемо рећи да је „vSphere“ платформа пројектована да управља виртуелним радним оптерећењем, а „Kubernetes“ управља развојем у контејнеру. У светлу тог схватања, „VMware vSphere“ са „Kubernetes“-ом је нешто што гради мост између администратора и дивелопера, узимајући најбоље из оба света.

Приступ достави апликација

• Достава традиционалних апликација: директно ка физичком серверу, нефлексибилна, тешка за скалирање, плус троши скупе ресурсе тиме што их заробљава у одређеном приступу примени специфичних система доставе апликација.

• Достава витуализованих апликација: додаје слој апстракције физичким серверима, a хипервизорски софтвер (VMware ESXi) дозвољава стварање “виртуалних машина” које опонашају функције стандардног физичког сервера. Радно оптерећење не препознаје да софтвер не функционише директно на физичком серверу. Свака виртуелна машина има сопствени скуп додељених ресурса, као и оперативни систем и може да пружи изолацију ресурса од других виртуелних машина.

• Достава апликација у контејнеру: користи лаке верзије виртуелних машина, које немају тако ригидна ограничења као виртуелне машине (VMs).

Ово их чини преносивијим и окретнијим у породици гостујућих оперативних система (као што је Linux). Оперативни систем контејнера долази из система на којем је контејнер покренут и дели се између свих контејнера који се изводе на хосту. Међутим, контејнери имају своје системе датотека и механизме алокације ресурса.

Закључак

У „Braineering“-у волимо да кажемо да достава апликација доноси најбоље из одређене технологије, и да практична примена у ситуацији стварног живота уноси живот у одређену технологију. ИТ операције су нешто што употпуњује апликацију или било који софтвер у том смислу, јер пружа своје комплетне функције. То се најбоље види у савременој потражњи за мобилношћу апликација, јер је мобилност карактеристика коју купац очекује, али не може да добије програмски код, већ је добија из праве примене тог кода на прикладној инфраструктури.

Са најсавременијим технологијама можемо да пружимо све те функције повезивањем светова израде и покретања апликација, уштедом времена и убрзавањем континуираног напретка вашег пословања.